gem logoGEM je projekt Erasmus+ KA2, ki je inovacijski projekt, saj bodo ob koncu projekta nastala gradiva, ki bodo lahko učiteljem in vzgojiteljem v pomoč pri poučevanju angleškega jezika v zgodnjem obdobju. Projekt traja dve leti in pol. Začel se je 1. 9. 2018 in se bo zaključil 28. 2. 2021.

Prijaviteljica je organizacija iz Anglije Language in Your Hands, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in Masarykova univerza iz Brna na Češkem pa sta pridruženi partnerici. Na GFML so v projekt vključeni mag. Saša Pergar, Barbara Špilak in Karmen Stolnik. Naša naloga je, da pripravimo metodologijo, učno gradivo in pesmice v angleščini, s pomočjo katerih se bodo otroci učili izbrane angleške glasove in črke zanje. Pri učenju bomo kot dodatno pomagalo uporabljali tudi britanski znakovni jezik.

Nastale pesmi in gradiva bodo med projektom preizkušali v več vrtcih in v razredih prvega triletja osnovne šole. Zato so se nam v projektu pridružile naslednje strokovne delavke iz vrtcev oziroma osnovnih šol:

  • Renata Gabor iz OŠ Franceta Prešerna Črenšovci,
  • Nina Krajnc iz vrtca pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci,
  • Mihaela Meško iz Vrtca Ormož,
  • Petra Šobak iz OŠ Prežihovega Voranca Bistrica in
  • Anita Žižek iz vrtca pri OŠ Stročja vas.

gem partnerji