Partnerji:

GFML – Tiny Signers (Združeno kraljestvo) – Kolping Bildungwerk Paderborn (Nemčija)

Tema:

Vključevanje otrok iz drugačnega kulturnega okolja v vrtce ter premagovanje kulturno  jezikovnih barier (INCLUDE YOU)

Trajanje projekta:

1. 6. 2018 – 31. 5. 2020

Mobilnosti se bo v dveh letih udeležilo 30 dijakov programa predšolska vzgoja. Prvo leto bo na mobilnost odšlo 20 dijakov, od tega 10 dijakov v Nemčijo in 10 dijakov v Združeno kraljestvo. Drugo leto bo 10 dijakov odšlo na mobilnost v Nemčijo.

CILJI PROJEKTA:

  • dijaki bodo tekom mobilnosti osvojili vsaj dve metodi oz. vsaj dva vključevalna pristopa, ki ju bodo kasneje lahko uporabili v slovenskih vrtcih,
  • dijaki bodo povečali tolerantnost in empatijo, saj bodo delali v medkulturnem okolju,
  • dijaki bodo izboljšali svoje komunikacijske zmožnosti in razumevanje tujega jezika.

Dijaki bodo v času trajanja projekta okrepili tudi kompetenco medkulturnosti, izboljšali bodo učni uspeh pri tujem jeziku ter strokovnih modulih, z načrtovanjem in izvajanjem diseminacijskih aktivnosti bodo pridobili organizacijske spretnosti in medijske veščine. Prav tako se bo učinek mobilnosti odražal pri spremljevalnih osebah, in sicer predvsem v njihovem vključevanju pridobljenih spoznanj v letne delovne načrte ter pri prenosu novih spoznanj na sodelavce.

Projekt financira Evropska unija v sklopu Erasmus+ projekta. Stroški potovanja, bivanja in osnovni dnevni stroški so kriti s strani projekta.

Ožji projektni tim: Liljana Fajdiga, Barbara Špilak, Karmen Stolnik, Katja Peršak Hajdinjak.

erasmus piu