Partnerji:

GFML – Gimnazija Sv. Kliment Ohridski – Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center NVO

Tema:

Migracije in medkulturni odnosi (MAIR)

Trajanje projekta:

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

 Izmenjave se bo udeležilo 26 mladih iz GFML ter 28 mladih iz Gimnazija Sv. Kliment Ohridski.

 CILJI PROJEKTA:

  • spoznavanje drugih navad, kulture, religije, življenjskih slogov,
  • izoblikovanje predlogov za vključitev migrantov v našo okolje,
  • iskanje primerov dobre prakse vključevanja migrantov in beguncev v družbo in v slovenski ter v makedonski šolski sistem,
  • učenje tujega jezika
  • s pomočjo študije primera - obiska makedonskega kulturnega društva "Biljana" v Mariboru in obiska romske skupnosti spoznati izkušnjo soočanja z multikulturnostjo in tudi primera kršenja človekovih pravic,
  • obisk slovenskega veleposlaništva v Makedoniji.

Dijaki se bodo na izmenjavi seznanili z migracijskimi tokovi, razmišljali bodo kako migrante vključiti v šolski sistem in v širšo družbo, kako razbijati mite in stereotipe o njih ter se spopasti s sovražnim govorom. Spoznavali bodo medsebojne razlike in podobnosti na področju jezika, kulture, življenjskih stilov in navad. Jezika se bodo tudi učili in oblikovali slovarček temeljnih pojmov teme izmenjave.

movit