Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Šola dijakom ponuja širok spekter dejavnosti, del katerih si dijaki sami izberejo, en del pa je obvezen za vse (športni dnevi, prireditve s kulturno-umetniškimi vsebinami). Vsako leto organiziramo tudi t.i. teden OIV, v katerem dijakom ponudimo vsebine, ki jih je šola obvezna ponuditi v skladu z izobraževalnim programom.