Gimnazija_slikasmall
Tel: 02 58 58 700  Fax: 02 58 58 720 Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Ozadje_005
Iščete uspešno srednjo šolo? s p l o š n a    G i m n a z i j a na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer
paris

Izobraževanje in potovanje! E v r o p s k i   o d d e l k i na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer

books460

Še niste opravili mature?m a t u r i t e t n i   t e č a j na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer

cartoon_kids

Imate radi otroke? p r e d š o l s k a   v z g o j a na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer

adult-education-image

Nikoli ni prepozno! i z o b r a ž e v a n j e   o d r a s l i h na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer

studij

Bi nadaljevali izobraževanje v domačem kraju?Š T U D I J S K I   P R O G R A M I na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer